Reklam Politikası

Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşulları

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarına, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve bunların uygunluğuna bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Belirtilen hüküm ve koşullardan herhangi birine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller, ilgili telif hakkı ve ticari marka kanunları ile güvence altına alınmıştır.

2. Kullanım Lisansı

 1. Yalnızca bireysel ve iş dışı kullanım için Webg.net sitesindeki materyallerin (veri veya programlama) bir kopyasının geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu sadece bir lisans iznidir ve mülkiyet değişimi değildir ve bu izin kapsamında şunları yapamazsınız:
  1. materyalleri değiştirin veya kopyalayın;
  2. materyalleri herhangi bir ticari kullanım veya herhangi bir kamu sunumu (iş veya iş dışı) için kullanmak;
  3. Webg.net sitesinde yer alan herhangi bir ürünü veya materyali kaynak koda dönüştürmeye veya yeniden derlemeye çalışmak;
  4. malzemelerden herhangi bir telif hakkını veya diğer kısıtlayıcı belgeleri kaldırın; veya
  5. materyalleri bir başkasına aktarın veya hatta diğer sunucudaki materyalleri “aynalayın”.
 2. Bu sınırlamalardan herhangi birini dikkate almamanız durumunda bu izin sonuç olarak feshedilebilir ve Webg.net tarafından kabul edildiğinde sona erdirilebilir. İzin sona erdikten sonra veya görüntüleme izniniz sona erdiğinde, ister elektronik ister basılı biçimde olsun, mülkiyetinizde bulunan indirilmiş tüm materyalleri imha etmelisiniz.

3. Feragatname

 1. Webg.net sitesindeki materyaller “olduğu gibi” verilmektedir. Webg.net hiçbir garanti vermez, iletmez veya önermez ve dolayısıyla herhangi bir engel olmaksızın, çıkarımsal garantiler veya ticarete elverişlilik durumları, belirli bir nedene uygunluk veya lisanslı mülkün ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil olmak üzere diğer tüm garantilerden feragat eder ve hükümsüz kılar. Ayrıca, Webg.net, İnternet sitesindeki veya genel olarak bu tür malzemelerle veya bu web sitesine bağlı herhangi bir hedefteki materyallerin kullanımının kesinliği, olası sonuçları veya değişmez kalitesi ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Kısıtlamalar

Webg.net veya Webg.net onaylı bir aracıya sözlü veya yazılı olarak bu tür bir zararın olasılığı söylenmiş olsa da, Webg.net veya tedarikçileri hiçbir durumda Webg.net’in İnternet web sayfasındaki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarara (sınırlama olmaksızın sayılan, bilgi veya fayda kaybı veya iş müdahalesi nedeniyle) maruz kalmamalıdır. Birkaç alan, çıkarımsal garantiler üzerinde kısıtlamalara veya ağır veya tesadüfi zararlar için yükümlülük engellerine izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için bir fark yaratmayabilir.

5. Değişiklikler ve Yazım Hataları

Webg.net’in sitesinde gösterilen materyaller, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Webg.net, sitesindeki materyallerin hiçbirinin tam, tamamlanmış veya güncel olduğunu garanti etmez. Webg.net, sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iyileştirmeler yapabilir. Webg.net, yine, materyalleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmaz.

6. Bağlantılar

Webg.net, web sitelerinin veya web sitesine bağlı bağlantıların çoğunu kontrol etmemiştir ve bu tür bağlantılı web sayfalarının içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Webg.net tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı sitelerin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

7. Site Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Webg.net, web sitesi için bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir. Bu siteyi kullanarak, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının o sırada geçerli olan biçimine bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

8. Uygulanacak Hukuk

Webg.net’in sitesi ile özdeşleşen herhangi bir durum, kanun hükümlerinin içeriğine bakılmaksızın Türkiye Webg.net Devletinin bulunduğu ülkenin kanunlarına göre yönetilmelidir.

Bir Web Sitesinin Kullanımı için geçerli Genel Hüküm ve Koşullar.

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Aynı şekilde, bu Politikayı, bireysel verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve ifşa ettiğimizi ve bunlardan nasıl faydalandığımızı görmeniz amacıyla oluşturduk. Aşağıdaki, gizlilik politikamızın planlarını gösterir.

 • Kişisel bilgileri toplamadan önce veya toplama sırasında, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz.
 • İlgili kişinin onayını almadığımız sürece veya kanunen gerekli olduğu sürece, tarafımızca belirtilen sebepleri karşılamak amacıyla ve diğer iyi amaçlarla bireysel verileri tekil olarak toplayacak ve kullanacağız.
 • Bireysel verileri memnuniyet için gerekli olan uzunlukta tutacağız.
  bu sebeplerden.
 • Bireysel verileri yasal ve makul yollarla ve uygun olduğu durumlarda ilgili kişinin bilgisi veya onayı ile toplayacağız.
 • Kişisel bilgiler, kullanılma nedenleri açısından önemli olmalı ve bu nedenlerle gerekli olduğu ölçüde kesin, eksiksiz ve güncel olmalıdır.
 • Bireysel verileri talihsizlik veya hırsızlığa ve ayrıca onaylanmamış erişime, ifşaya, çoğaltmaya, kullanıma veya değiştirmeye karşı güvenlik kalkanları ile koruyacağız.
 • Münferit verilerin yönetimine ilişkin politikalarımıza ve prosedürlerimize derhal müşterilerimize erişim sağlayacağız.

Bireysel verilerin gizliliğinin güvenli ve korunduğunu garanti etmek için belirli bir nihai hedefle işimizi bu standartlara göre yönetmeye odaklandık.

Başa dön tuşu